Half a heart got you to nowhere

(Just being clear upfront: This is not a romantic post 😛 )

These days I don’t feel like myself. I feel lethargic, disengaged, detached. I feel like I’m just drifting through life without directions, letting the currents of life carry me to wherever without making a splash. There is a stillness to life and it’s not the kind of stillness that brings peace to the soul, it brings uneasiness and an intangible sense of fear. It’s rather disturbing.

Continue reading

Đi tìm bình yên

Một hồi chuông reo, hai hồi chuông reo.

“Bà, bà cho con nghe…”

“Yên để bà nghe máy nào, dì gọi đấy!”

Hai giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng quên mệt mỏi; có chút ấm áp lan tỏa từ bờ kia đại dương, vượt nửa vòng trái đất và 12 tiếng đồng hồ chênh lệch để đến với tôi nơi chốn xa xôi này. Tôi cười khẽ, giọng nói có đôi phần hân hoan.

“A lô, con chào mẹ…”

Continue reading