Kiểm Soát sự Kỳ Vọng

(Bài này mình vừa post trên facebook, thấy ưng ưng nên post lại ở đây 😛 )

Trong tiếng Anh có một cụm từ mình rất thích và thường xuyên dùng, đó là “Managing expectations”, tạm dịch là kiểm soát sự kỳ vọng. Gần đây mình có đọc một số bài viết làm mình nghĩ đến vấn đề này.
Nhân dịp sáng nay đang cà phê thì thấy một bài viết trên facebook nội dung phản đối những bài viết của mẹ em Đỗ Nhật Nam cũng như một số bài báo “ăn theo” các bài viết đó, mình ngứa tay muốn viết mấy câu, mời các anh chị em bạn bè vào đọc và “chém”.

Continue reading